Letošní klavírní kurzy v roce 2014 se konají v Blatné. Bližší informace – p. Korbelová, tel. 606 121 800.

Krátce o vzniku klavírních kurzů <

Hudební kurzy v Písku vznikly z iniciativy prof. Zdeny Janžurové, která se zapsala mezi významné osobnosti české hudební pedagogiky. Od roku 1987 ve spolupráci s Českou hudební společností v Praze položila základ Jihočeského hudebního festivalu a hudebních kurzů pro mladé klavíristy a houslisty. Touto tradicí navázala na slavnou epochu velkého píseckého pedagoga Otakara Ševčíka. Kurzy se každoročně konají v Základní umělecké škole Otakara Ševčíka v Písku.

Základní umělecká škola, která se již dříve spolupodílela na realizaci kurzů, chce navázat na tuto tradici a pokračovat v ní. Od roku 2007 pořádá v rámci vedlejší hospodářské činnosti školy tyto klavírní kurzy.

Základní informace <

Letní kurzy pro mladé klavíristy jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým studentům – od dětí předškolního věku po dospělé, neboť věkový limit není omezen. Setkávají se zde začínající klavíristé z celé republiky a ze zahraničí s pokročilými účastníky a mnohdy i s těmi absolventy kurzů, kteří se stali renomovanými umělci. Například klavíristé Miroslav SekeraJan Bartoš zde pořádají svá hudební vystoupení.

Kurzy jsou rovněž otevřeny pedagogům a rodičům přítomných frekventantů. Lze se účastnit jak aktivní, tak pasivní formou. Volný je přístup do výuky, na semináře i koncerty pořádané v rámci kurzů.

Lektory kurzů jsou Jana KorbelováMartin Ballý – učitelé Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy.

Ubytování je možné si zajistit v Domově mládeže (www.dm-pi.cz), Budějovická ulice 1464, Písek. Cena ubytování je 275,– Kč za noc.

Stravování si můžete zajistit v DM. Cena snídaně je 49,– Kč, oběda 78,– Kč a večeře 78,– Kč. Je také možné stravovat se v restauracích v centru města, kde lze oběd pořídit přibližně za cenu 70,– Kč.

Termín konání: 30. 6. – 10. 7. 2013 v učebnách Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131.

Program klavírních kurzů <

Individuální výuka pro aktivní účastníky, výuka čtyřruční hry na klavír, semináře, přednášky, konzultace a diskuze na téma související s klavírní pedagogikou a metodikou.

Přednášky a semináře včetně tematického zaměření budou upřesněny v úvodu kurzu.

 • Zahajovací koncert
  Neděle 30. 6. ve 14.00 hod. v sále ZUŠ O. Ševčíka
  Koncert je určen pro účinkování všech frekventantů kurzu
  Harmonogram výuky, konzultace repertoáru, program seminářů a přednášek
 • Klavírní recitál Pavla Voráčka
  Středa 3. 7. v 19.30 hod., koncertní síň Trojice
 • Klavírní recitál Jana Bartoše
  Pátek 5. 7. v 19.30 hod., koncertní síň Trojice
 • Slavnostní koncert 27. ročníku mezinárodních klavírních kurzů
  Úterý 9. 7. v 19.30 hod., koncertní síň Trojice
 • Závěrečný koncert
  Středa 10. 7. v 11.00 hod. v sále ZUŠ O. Ševčíka
  Rozloučení, předání certifikátů a osvědčení

Cena klavírního kurzu <

Aktivní účastník 3.900,– Kč
Pasivní účastník 1.300,– Kč

Přihláška do klavírního kurzu <

Přihlásit se je možné jako:

 • Aktivní účastník – individuální výuka;
 • Pasivní účastník – sledování výuky po celou dobu kurzu ve třídě prof. Korbelové a prof. Ballýho, návštěvy seminářů a diskusního fóra.

Přihláška [MS Word] >

Klavírní kurzy - foto 1

Klavírní kurzy - foto 2

Klavírní kurzy - foto 3

Klavírní kurzy - foto 5

Klavírní kurzy - foto 6

Klavírní kurzy - foto 7

Klavírní kurzy - foto 8

Klavírní kurzy - foto 9

Klavírní kurzy - foto 10

Klavírní kurzy - foto 11

Kontakt <

ZUŠ Otakara Ševčíka
Fráni Šrámka 131
397 01 Písek
tel. 382 214 875
e-mail: famfulova@zuspisek.cz

Město Písek <

Město Písek

Město Písek založili v polovině 13. století na břehu řeky Otavy čeští králové. Díky těžbě zlata i čilému obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se přízni panovníků Přemysla Otakara II. a Václava IV. V první polovině 15. století hrálo důležitou úlohu mezi obránci kalicha. Od 19. století město zcela změnilo svou tvář. Vystoupilo z hradeb, na předměstích vyrostly celé ulice nájemních domů, na radnici zvítězila čeština, vznikly kulturní instituce a spolky a Písek byl nazýván městem škol a studentů i Mekkou houslistů.

Dnešní Písek je kulturním, sportovním i turistickým centrem. Je městem, kde se moderní formy života přirozeně prolínají s historií, což oceňují zvláště ti, kteří se do něj vrací po delší době.

Písek je branou do jižních Čech. Doufám, že svou vlídností a přívětivostí otevře i bránu do Vašeho srdce.

Miroslav Sládek, starosta města

Oficiální stránky Města Písek >


Akce se realizuje za finanční podpory města Písku z grantového programu cestovního ruchu.